Hva er en krise?

En krise er en hendelse eller situasjon som har potensiale til å true viktige verdier, svekke virksomhetens omdømme, samt dens evne til å utføre viktige oppgaver.

Negativ medieomtale, feil med tjenester eller produkter, skader eller trusler for ansattes helse og liv, uetisk eller skadelig oppførsel fra ledere eller ansatte, finansielle uregelmessigheter eller intern uro knyttet til eksempelvis endringsprosesser; Alt dette er eksempler på små og store kriser som kan ramme virksomheter i både offentlig og privat sektor, og som må og bør håndteres planmessig og profesjonelt. 

Det som ofte er avgjørende for i hvilken grad man lykkes i å skape forståelse og aksept for sitt budskap, er at planene for håndtering av krisen eller situasjonen er klare når den inntreffer, at ansvaret for ulike deler av håndteringen ligger hos på forhånd klart definerte personer/funksjoner, og at man har trent på de mest sannsynlige scenarioer. 

Paal Espen Hambre

Paal Espen Hambre er en av Norges mest erfarne kriserådgivere, og har jobbet med krisehåndtering, beredskap og krisekommunikasjon for virksomheter og etater i Norge og internasjonalt i mer enn 20 år. Han er en etterspurt kurs- og foredragsholder, og underviser også i krisehåndtering og krisekommunikasjon på høyskoler og universiteter. Han har bakgrunn fra de internasjonale kommunikasjonsbyråene Hill+Knowlton Strategies og Porter Novelli, og har også flere års erfaring som kommunikasjonsdirektør i det offentlige. Han har høyere utdannelse på masternivå innen kriseledelse og beredskap, PR og kommunikasjonsledelse og økonomi, og var tidligere journalist og redaktør i avis og radio. Han har også operativ erfaring fra Militærpolitiet og politiet.

Kontakt