Krisekommunikasjon og beredskap

Hva er en krise? Vi definerer det som en hendelse eller situasjon som har potensiale til å true viktige verdier og svekke organisasjonens evne til å utføre viktige oppgaver. 

I alle tilfelle er det avgjørende å ha planene klare, og at man har trent på hva som skal gjøres om en krise inntreffer.

Gambit H+K utarbeider sårbarhetsanalyser og beredskapsplan for din organisasjon. Vi trener nøkkelpersonell i håndtering av media i en krisesituasjon og øver på krisehåndtering i alt fra enkle table-top-øvelser til store fullskalaøvelser der flere tiltalls personer er involvert. Vi stiller også med det siste innen ny teknologi for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.

Vi tilbyr også operativ bistand under kriser, for eksempel ved å gå inn og håndtere mediehenvendelser. Vi er alltid i beredskap for våre kunder, og har en stab av rådgivere med krisekompetanse som sikrer kunden hjelp når de trenger det. Ved behov for garantert tilgjengelighet tilbyr vi skreddersydde og skalerbare avtaler som sikrer tilgang på navngitte rådgivere døgnet rundt, med definert responstid.

Gambit H+K bistår med:

Kriseplan

Kriseøvelse

Risikoanalyse

Løpende bistand fra kriseteam

24/7 beredskapstelefon

Gjennomgang av eksisterende planverk

Medietrening

Talspersonfunksjon

Medieovervåkning og -rapportering

Løpende rådgivning

Kontakt seniorrådgiver Paal Espen Hambre i Gambit Hill+Knowlton Strategies Norge, telefon 414 01 414, eller e-post paalespen(dot)hambre(at)hkstrategies(dot)com